Informacja zarządu klubu

Zarząd klubu informuje o rezygnacji Kol. Kazimierza SP6QKC z funkcji prezesa zarządu klubu. Do czasu nowych wyborów funkcję p.o. prezesa pełnić będzie Kol. Jan SQ6EMJ. O terminie zebrania wyborczego członkowie klubu będą powiadomieni drogą mailową i telefonicznie.

comments powered by Disqus