Udział w ćwiczeniach

Stacja Klubowa SP6KYU i kilku członków klubu wzięło udział na UKF i KF w I treningu Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Województwa Dolnośląskiego.

Link do relacji (PDF)

comments powered by Disqus