Informacja z posiedzenia Zarządu DOT PZK

29 sierpnia 2014 r. we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Zarządu DOT PZK, w którym uczestniczyło czterech członków zarządu (jedna osoba przysłała usprawiedliwienie nieobecności). Posiedzenie poświęcone było głównie sprawom finansowym oddziału.

Aktualną sytuację finansową oddziału przedstawił skarbnik, Kol. Wojtek SQ6ADN.

Podjęto następujące decyzje/uchwały:

Ponadto wysłuchano relacji prezesa DOT PZK o przebiegu konferencji w MAiC oraz pozytywnie rozpatrzono kolejne deklaracje członkowskie PZK, podejmując uchwały o przyjęciu nowych członków DOT PZK.

comments powered by Disqus