SP6QKR - SK

SP6QKR

W dniu 18 stycznia 2013r. pożegnaliśmy na cmentarzu w Ziębicach naszego Kol. Ś.P. Wiesława Koniecznego SP6QKR. Wiesiu był aktywnym członkiem klubu SP6KYU od chwili powstania. Był, między innymi znany ze słynnych meeting’ów OT-01 PZK w Ziębicach w latach 2000-2006 jako jeden z organizatorów, na którego posesji i na terenie baru “Mrówka” odbywały się pamiętne spotkania. W jego domku nad Jeziorem Głębinowskim często odbywały się letnie spotkania wyjazdowe członków SP6KYU. Był jednym z założycieli stowarzyszenia krótkofalowców EPC Polska. Znaliśmy go jako szczerego, uczynnego przyjaciela.

Wiesiu zawsze będziemy o Tobie pamiętać …

comments powered by Disqus