klubowicze


Członkowie klubu SP6KYU

Skład zarządu klubu:

Prezes
Z-ca Prezesa
Członek

Operatorzy odpowiedzialni za prawidłową pracę radiostacji:

Kierownik radiostacji SQ6DGR Ryszard