historia


A oto krótki zarys historii Klubu SP6KYU:

W styczniu 1997 roku zebrała się grupa 12 zapaleńców z zamysłem utworzenia klubu krótkofalarskiego na terenie Ziębic. Po dwóch miesiącach starań udało się. Dokładnie 14 marca 1997 roku o godzinie 17:28 w eter poleciały słowa „wywołanie ogólne w paśmie 80 metrów podaje stacja SP6KYU, stacja nowo powstałego klubu z Ziębic”. Wywołanie to nadano z radiostacji dopiero co otwartego kluby przy MGOK w naszym mieście. „Ojcem Chrzestnym” ziębickiego klubu (tak nazywana jest stacja, która jako pierwsza przeprowadziła łączność z nowo uruchomionym znakiem krótkofalarskim) został klub SP9KAO z Tarnowa. Klub SP6KYU został wpisany do rejestru Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK), organizacji będącej członkiem IARU – skupiającej krótkofalowców z całego świata.

Osiemnastoletni okres amatorskiej działalności na pasmach krótkofalarskich (KF i UKF) to około 35 tysięcy QSO, czyli łączności ze wszystkimi kontynentami naszej planety, udział w zawodach krajowych i zagranicznych, ogromna ilość znaków okolicznościowych i dyplomów. Corocznie stacja klubowa uruchamiana była z terenowego QTH (miejsca pracy radiostacji), między innymi ze Srebrnej Góry, Głębinowa, Nowej Rudy, Paczkowa, Złotego Stoku, Ząbkowic Śląskich, Białego Kościoła, Helu, Gdyni itd.

Od 1997 roku uczestniczymy w każdych obchodach Dni Ziębic, uruchamiając stację krótkofalarską na terenie imprezy i ogłaszając w eterze na falach KF i UKF, że w Ziębicach właśnie świętujemy kolejne Dni Ziębic.

W 1999 roku członkowie klubu wzięli udział w rejsie MS Iskra po Zatoce Gdańskiej z okazji wizyty Papieża Jana Pawła II w Trójmieście – pracując na radiostacji z pokładu statku.

W latach 1999 – 2004 organizowaliśmy Meetingi Krótkofalarskie cieszące się dużą popularnością wśród krótkofalowców z Polski, Czech i Niemiec, na którą krótkofalowcy przyjeżdżali z całymi rodzinami.

Działalność klubu to także praca na rzecz dzieci i młodzieży z gminy Ziębice. W okresie ferii zimowych w latach 1999-2001 organizowaliśmy wycieczki do Telewizji Wrocław i do Radia Wrocław. W roku 2002 Klub przyjął opiekę nad drużyną harcerską – pierwszą drużyną krótkofalowców. Trwało to przez trzy lata do czasu aż drużyna samoistnie zanikła.

Do osiągnięć klubu należy zaliczyć zorganizowanie wystawy czasowej sprzętu radiowego w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, którą obejrzało 1164 osoby oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, dla których dodatkowo otwarto wystawę na terenie DPS-u.

Niestety klub przeżywał też i ciężkie czasy spowodowane wyłączeniem z użytkowania obecnego budynku z przeznaczeniem do remontu. Na ten czas udostępniono nam pomieszczenia do remontu w piwnicy tego obiektu. Jednak panująca tam spora wilgoć nie wpływa dobrze na sprzęt elektroniczny, więc po kilku miesiącach zmuszeni byliśmy opuścić teren domu kultury. W tych trudnych czasach wyciągnął do nas rękę ówczesny dyrektor Domu Pomocy Społecznej, użyczając lokum dla klubu na okres półtora roku. Po tej „banicji” wróciliśmy na teren domu kultury do pomieszczeń w suterenie sąsiedniego budynku, gdzie urzędowaliśmy około jednego roku. Następnie nastąpiła kolejna zmiana lokum na pomieszczenie o wielkości 6m2 na parterze pod biblioteką. No i w końcu nastąpiło otwarcie obiektu Ziębickiego Centrum Kultury po remoncie, co spowodowało długo oczekiwany powrót do pomieszczenia, od którego zaczynaliśmy, czyli tu gdzie obecnie się znajdujemy.

Mimo tych wszystkich trudności nie straciliśmy zapału do pracy krótkofalarskiej. W roku 2003 postanowiliśmy zorganizować zawody na większą skalę i tak powstały „Zawody Dolnośląskie” które zostały wpisane do corocznego kalendarza zawodów. W tym roku 10-go maja będziemy przeprowadzać już XIII edycję Zawodów Dolnośląskich.

Uruchomiliśmy węzeł Echolinku, który umożliwia łączności przez Internet, radia UKF i smartfony. Będąc w zasięgu takiego węzła mamy możliwość łączyć się ze wszystkimi krajami na świecie za pomocą małego radia ręcznego.

Do ciekawostek należy zaliczyć odwiedziny w naszym klubie w 2003 roku Krzysztofa Krawczyka, oraz w 2004 roku Stana Borysa.

Obecnie staramy się zainteresować krótkofalarstwem młodzież szkolną, ogłaszając we wszystkich szkołach nabór młodzieży do klubu, celem zdobycia przez nich umiejętności i uprawnień do pracy na sprzęcie krótkofalarskim. Zainteresowanie jak na razie jest znikome, znając podejście młodzieży, że do życia wystarczy im komórka i internet :).